Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody
na wykorzystanie plików cookies. Akceptuję

Niezbędne dokumenty do sprzedaży nieruchomości

Do poprawnego wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami każdy z klientów oferujących nieruchomość powinien przygotować pakiet niezbędnych dokumentów.
Poniżej mogą Państwo znaleźć zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.

 

Działki niezabudowane

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, to np. działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • aktualną decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • ewentualnie projekt budowlany przyszłej inwestycji.

 

Lokale mieszkalne i użytkowe

Nieruchomości lokalowe to np. mieszkania i lokale użytkowe, dodatkowo rozróżniamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla których sprzedaży potrzebne są takie dokumenty:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • decyzja o przydziale lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu).


Domy i inne nieruchomości zabudowane lub w trakcie budowy

Nieruchomości zabudowane, to np. działka zabudowana domem jednorodzinnym. Wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • dziennik budowy.


Wyszukiwarka ofert nieruchomości

Operacja

Typ nieruchomości

Cena

Szukaj oferty