Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody
na wykorzystanie plików cookies. Akceptuję

Niezbędne dokumenty do wyceny nieruchomości

Do poprawnego wykonania wyceny nieruchomości należy przygotować między innymi niezbędne dokumenty.
Poniżej mogą Państwo znaleźć zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, to np. działka przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa ewidencyjna)
 • mapa zasadnicza,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane),
 • decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana),
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży, akt nadania).

 

Nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Do wyceny nieruchomości lokalowych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu potrzebne są takie dokumenty:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania - dla lokali o funkcji niemieszkalnej).


Nieruchomości zabudowane

Nieruchomości zabudowane, to np. działka zabudowana domem jednorodzinnym. Do sporządzenia operatu szacunkowego wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).


Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny?

Powyższe dokumenty należy pozyskać w:

 • odpis z Księgi Wieczystej ? pozyskujemy we właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza ? we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy ? we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy.
 • decyzja o przydziale lokalu ? uzyskujemy w Spółdzielni Mieszkaniowej.


Wyszukiwarka ofert nieruchomości

Operacja

Typ nieruchomości

Cena

Szukaj oferty